Stefan Curelaru

Stefan Curelaru (1975)

Rumunsko

 

2011 Jákubův žebřík

 

Stefan Curelaru studoval sochařství nejprve na střední škole v Galaci (abs. 1994) a dále na univerzitě v Bukurešti (1994-1999). Zúčastnil se čtyř sympozií ve Slovinsku, po jednom ve Francii, ve Finsku a v Česku (Prostějov 2008). Dvakrát byl odměněn cenou za nejlepší sochu (Forma Viva Makole, Slovinsko 2007 a 2009).

Ve své práci se zabývá filozofií vztahů mezi dobrými a špatnými lidskými vlastnostmi, ctnostmi a nectnostmi. Hovoří o jejich převádění do vyvážených trojrozměrných objektů, jejichž jednoduchý abstraktní vzhled (v jakési jednotě protikladů) snadno vstupuje do podvědomí a stává se určujícím momentem k zamyšlení nad kvalitami, jako jednoduchost, čistota a prostota – a tím přispívá k výběru správných hodnot.