Štefan Hudzík

Štefan Hudzík (1954-2017)

Slovenská republika

 

2003 Pocta Velké pardubické (GPS: 50.37071N 15.64825E)

 

Pocházel ze Spišského Štiavniku. Studoval v Bratislavě, nejprve na Strednej škole umeleckého priemyslu (prof. L. Korkoš), akademický titul získal v roce 1980 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě (prof. Ján Kulich) a v tomtéž roce byl vyznamenán absolventskou cenou Martina Benky.

Samostatně i ve skupinách vystavoval převážně na Slovensku, zúčastnil se několika sochařských sympozií doma i v zahraničí. Soustavně se věnoval také medailérské tvorbě a pravidelně se účastnil světových přehlídek  F. I. D. E. M. (Mezinárodní federace medailérů).

Realizoval více než dvacet děl pro architekturu, podle jeho návrhu bylo raženo deset medailí. Působil také jako pedagog na uměleckých školách.

Vyjádření vznešenosti a krásy pohybu koně bylo jednou ze základních poloh jeho tvorby: také na hořickém sympoziu realizoval stélu s reliéfy koňských hlav, dílo na první pohled demonstrující jistotu, s kterou se v tomto tématu pohybuje.