Studna Neptuna

Nejkrásnější barokní fontána ve Svídnici s Neptunem, nazývaná též Studnou Neptuna nebo studnou Atlantů vznikla v roce 1732 a je dílem Svidnického sochaře Jiřího Leonarda Webera. Ve středu jejího bazénu stojí šestiúhelníkový sokl, na kterém byla umístěna bohatá sochařská kompozice: postava Neptuna s trojzubcem, dole dva mořské koně a ležící postava Vodnáře. Stěny Neptunovy fontány jsou bohatě zdobeny. Každá strana obvodních stěn sestává ze tří panelů, boční jsou vyplněny s orientálními motivy, zatímco střední obsahují erby: s dvouhlavým císařským orlem, českým lvem, orlem vévodství Svídnicko-Javorského, erbem Svídnice a erbem Jana Antonia Schaffgotsch. Fontána je vyrobena celá z pískovce.