Tets Ohnari

Tets Ohnari (1980)

Japonsko

 

2006 Dělat udělané

 

Narodil se v japonském Tokiu do rodiny se sochařskou tradicí. V letech 2000-2004 studoval sochařství na univerzitě v Nihonu. Po absolutoriu nastoupil na Akademii výtvarných a múzických umění v Tokiu. Od roku 2005 působil jako vládní stipendista na Akademii výtvarných umění v Praze v sochařské škole Jaroslava Róny. Tets žije a tvoří střídavě v Praze a Tokiu.

Již během studia se Tets velmi úspěšně účastnil řady výstav, soutěží a studentských aktivit v Nihonu i v Tokiu. Kromě tradičních sochařských sympozií (např. v japonském Morioka) se jednalo také o akce, jež nebyly omezeny výhradně tématem sochy. Jeho práce již dokázaly zaujmout řadu veřejných institucí i soukromých sběratelů.

Tets pojímá tvůrčí akt jako formativní a současně hluboce filozofický proces, při kterém původní představa – vlivem průběžného vztahu tvůrce a díla, jakož i následkem vnějších podmínek a předem vytyčených limitů – postupně získává svou finální hmotnou podobu. Pilířem kreativní práce je Tetsovi poměr mezi prvkem tvořeným a tvůrčím, jenž záměrně komplikován, podněcuje k niterné reflexi a vyvolává úvahy o vlastním procesu tvorby.

Tets s oblibou pracuje s přírodními objekty, nechává se jimi inspirovat a přetváří jejich formy i obsahy ve vlastních materiálově odlišných dílech. Kromě kamene užívá dřevo, sádru, papír, drát, železo i sklo.

Socha v parku U Sv. Josefa, komponovaná ze dvou částí, vzbuzuje zdání někdejší celistvosti a dráždí k úvaze o ději, při němž se kamenná koule vyloupla z hmoty mateřského masivu.