Tvrz a zámek

Severovýchodně od náměstí stojí barokní zámeček, který získal svou současnou podobu při poslední přestavbě v polovině 18. století. Na jeho nádvoří se dochovaly zbytky původní gotické tvrze. Vstup do zámku zdobí rodový znak Strozziů a sluneční hodiny. Po smrti posledního příslušníka tohoto rodu Petra Strozziho připadly Hořice vojenské invalidní nadaci a budova zámku sloužila správě panství. Dnes v tomto objektu sídlí správa Lesů České republiky.

To the northeast of the square there is a Baroque chateau the current design of which comes from a recon­struction in the mid-18th century. In its courtyard the remnants of the previous Gothic fortress are preserved. The entrance to the chateau is decorated by the Strozzi coat of arms and a sundial. After the death of the last of the house of Strozzi, Peter Strozzi, Hofice was devolved to a war veterans foundation and the estate’s ad­ministration had a seat in the chateau. At the moment, it is the seat of a branch office of Lesy Ceske republiky.

Nordöstlich von dem Platz steht ein Barockschlösschen, das seine heutige Form beim letzten Umbau Mitte des 18. Jahrhunderts bekam. In dem Schlosshof blieben Reste der ursprünglichen gotischen Festung erhalten. Den Eintritt in das Schloss schmückt der Wappen der Familie Strozzi und eine Sonnenuhr. Nach dem Tod des letzten Angehörigen dieses Geschlechts, Peter Strozzi, verfiel Hofice der militärischen Invalidenstiftung und das Schlossgebäude diente der Verwaltung der Herrschaft. Heute sitzt in diesem Objekt die Forstverwal­tung der Tschechischen Republik.