Vít Novotný

Vít Novotný (1974)

Česká republika

 

2006 Domeček

 

Narozen v Brandýse nad Labem. V roce 1992 absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Posléze studoval pražskou Akademii výtvarných umění (sochařský ateliér Karla Nepraše). V roce 2001 jej ukončil diplomním projektem s názvem Cesta dřevěného auta, jehož základ tvořila funkční téměř čtyřmetrová dřevěná plastika vozidla.

Umělecké dílo je ve Vítkově podání podstatou organické, zříkající se prostého bytí v úzce vymezeném prostoru galerie. Pouze umělecký produkt schopný přežít jako přirozená součást společnosti verifikuje svou uměleckou hodnotu. V tomto duchu Vítek uskutečnil i expedici nazvanou Cesta dřevěné lodi (2004). Plavba posádky v topolovém člunu z Vítkovy produkce, pojatá jako oslava přistoupení České republiky k Evropskému společenství národů, vyvrcholila instalací díla na dunajském ostrově.

Vítka proslavily zejména jeho práce ve dřevě, tvoří však i z kovu či kamene.

Hořická socha, vyskládaná z opracovaných bloků kolem volného vnitřního prostoru a pracovně nazývaná “jeskyně”, zcela souzní s Vítkovou tvůrčí filozofií.