Vojtěch Adamec

Vojtěch Adamec (1933-2011)

ČSFR

1992 Spáči (GPS: 50.36564N 15.64384E)

 

Narodil se v Hulíně, kde studoval reálné gymnázium. Většinu života tvořil ve Štítě u Chlumce nad Cidlinou. Z politických důvodů nesměl nejprve studovat na vysoké škole. Posléze jej Otakar Španiel pro mimořádný talent přijal na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde studoval kresbu, sochařství u Josefa Wagnera a malbu u Jana Baucha. Do Hořic přivedl Vojtěcha Adamce již v 50. letech právě profesor Wagner, v osmdesátých letech potom krátce vyučoval na kamenosochařské škole. V rámci Křížové cesty 21. století je instalována socha šikmě stoupající figury s názvem Zázrak nanebevstoupení (2009). S manželkou Marií realizoval sousoší sv. Vojtěcha a sv. Radima (2008) na místě bývalého slavníkovského hradu v Libici nad Cidlinou. Je autorem pomníku Jana Pavla II. v Hradci Králové a bust královen Alžběty Pomořanské a Elišky Rejčky (2007) pro katedrálu sv. Ducha tamtéž.

Od mládí jej fascinovala figura a v počátcích ji modeloval velmi syrovým způsobem až na hranici art brut. Expresivní pojetí figury a stylizace do vzkypělých objemů jsou příznačné i pro pozdější Adamcovu volnou plastiku. Také hořické Spáče nechává Vojtěch Adamec spočinout na masivním loži v kompozici stylizovaného zátiší.