Zdeněk Hůla

Zdeněk Hůla (1948)

Česká republika

1999 Zeměkoule (GPS: 50.36455N 15.64257E)

 

Narozen v Praze. V letech 1966-1972 studoval na Akademii výtvarných umění u Karla Součka. Zdenek Hůla vyučuje kresbu a malbu na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 byl habilitován docentem pro obor sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Žije a pracuje v Praze a v Kostelci nad Černými lesy. Je členem výtvarné společnosti Kruh. Mezi jeho nejvýznamnější realizace patří socha Pramen před budovou Národního technického muzea v Praze (1974), dřevěný strop zvonice kostela sv. Jana Křtitele v Kostelci nad Černými lesy (1992) nebo památník internačního tábora v Letech u Písku (1995). S bratrem Jiřím založil na počátku 80. let v Kostelci nad Černými lesy Galerii H, jejíž akce byly často citovány v souvislosti s vývojem soudobé výtvarné kultury.

Přes keramiku, která mu byla v počátcích především živobytím, se od svých malířských základů velice brzy propracoval k trojrozměrné práci. Ta postupně vstřebávala složitější a závažnější obsahy tak, jak se Hůla věnoval soustředěnějšímu studiu filozofie a díky okruhu svých blízkých a přátel získával také poznatky z oblasti matematiky a astronomie. Začal vnímat svět komplexněji, a tak se celkem záhy odpoutal od figurální tvorby k abstrakci, která mu poskytovala mnohem širší prostor k transformaci často velice souhrnných témat a peripetií naší existence do struktury malby či objemu sochy.