Zdeněk Šimek

Zdeněk Šimek (1927-1970)

Československo

 

Hladina – 1966 (GPS: 50.36617N 15.64338E)

 

V rychle vznikající kresebné zkratce koncipoval podobu a působení své sochy Zdeněk Šimek. Hořické sympozium představovalo pro autora první příležžitost zpracovat plod vlastní imaginace v monumentální formě. Od hořické zkušenosti se poté odvíjela celá další etapa Šimkova díla. Charakterizují ji „kameny“, pro jejichž dokonale čisté a jednoduché tvary nalézal sochař inspiraci v přírodě. Nicméně sochy jsou komponovány v náročné a prostorové bohaté formě, jejíž lahodná obrysová linie se proměňuje v závislosti na stanovišti diváka. V Hladině, spojující abstraktní formu s vcítěným přírodním obsahem, dosáhl Šimek jednoho ze svých vrcholù poetizace geometrického tvaru (cit. Luděk Novák).